16/03/2021
DirectAdmin

Trong quá trình sử dụng DirectAdmin bạn sẽ cần nâng cấp rất nhiều dịch vụ kèm theo như Apache, PHP, MariaDB, Roundcube, Let’s Encrypt Client, DirectAdmin….vv… mà bạn cần nâng cấp theo thời gian.

Dưới đây là một số lý do chính để bạn cân nhắc nâng cấp các dịch vụ này:

  • Tăng tính bảo mật.
  • Tăng khả năng ổn định,
  • Tăng khả năng tương thích với các dịch vụ khác.
  • Khắc phục các lỗi tồn đọng trên các phiên bản cũ hơn.
  • Tích hợp thêm các tính năng mới.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp phiên bản Let’s Encrypt Client lên phiên bản mới nhất. Việc này giúp bạn sẽ giảm thời gian cấp mới SSL, khắc phục được lỗi không cài được SSL Let’s Encrypt…vv..

 

Để nâng cấp Let’s Encrypt Client DirectAdmin chúng ta thực hiện theo cách sau.

Cách 1: Nâng cấp Let’s Encrypt Client DirectAdmin thông qua SSH

Bước 1: SSH vào VPS/Server của bạn

Để nâng cấp Let’s Encrypt Client DirectAdmin bạn cần SSH vào VPS/Server. 

Bước 2: Kiểm tra phiên bản đang sử dụng và bản mới nhất của Let’s Encrypt Client

Để kiểm tra phiên bản đang sử dụng và bản mới nhất của Let’s Encrypt Client chúng ta sử dụng hai lệnh sau:

CONGNGHES4 Tutorial
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build versions

 

Giải thích lệnh trên:

  • Lệnh 1: Di chuyển đến thư mục custombuild
  • Lệnh 2: Thực thi lệnh kiểm tra phiên bản hiện tại và bản mới nhất đã phát hành

Sau khi chạy lệnh thứ hai bạn sẽ thấy được một danh sách các phần mềm và phiên bản đang sử dụng đi kèm.

 

Bước 3: Cập nhật phiên bản Let’s Encrypt Client DirectAdmin

Để cập nhật phiên bản Let’s Encrypt Client DirectAdmin chúng ta chỉ cần sử dụng hai lệnh sau:

CONGNGHES4 Tutorial
./build update

./build letsencrypt

Giải thích lệnh trên:

  • Lệnh 1: Cập nhật lại custombuild script
  • Lệnh 2: Tiến hành cập nhật Let’s Encrypt Client

Sau khi chạy xong hai lệnh trên là bạn đã cập nhật được Let’s Encrypt Client lên bản mới nhất rồi. Dưới đây là thành quả của mình.

Như vậy là chúng ta đã biết cách của việc nâng cấp Let’s Encrypt Client DirectAdmin rồi nhé.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN