Fix lỗi connect files14.directadmin.com - Thay đổi máy chủ tải xuống DirectAdmin

16/03/2021
DirectAdmin

Trong quá trình sử dụng DirectAdmin bạn sẽ cần nâng cấp rất nhiều dịch vụ kèm theo như Apache, PHP, MariaDB, Roundcube, Let’s Encrypt Client, DirectAdmin….vv… mà bạn cần nâng cấp theo thời gian. Tuy nhiên trong trường hợp nào đó thì máy chủ tải về bị chậm hoặc bị lỗi.

Để xử lý trường hợp này thì các bạn sẽ cần thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện SSH vào VPS của bạn

Bước 2: Thực hiện nhập các lệnh sau để thay đổi máy chủ tải xuống DirectAdmin.

CONGNGHES4 Tutorial
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set_fastest

Giải thích lệnh trên:

  • Lệnh 1: Di chuyển đến thư mục custombuild
  • Lệnh 2: Thực hiện cập nhật lại CustomBuild scripts
  • Lệnh 3: Thay đổi máy chủ tải xuống hiện tại DirectAdmin sang máy chủ có tốc độ tốt nhất.

Trong trường hợp lỗi như ảnh:

Thì việc thực hiện nhập lệnh ./build update sẽ không thành công, vì vậy bạn sẽ cần thực hiện như sau:

CONGNGHES4 Tutorial
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set_fastest

Hoặc thay đổi thủ công bằng tay

CONGNGHES4 Tutorial
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set_fastest

Sau đó bạn tìm đến dòng downloadserver= và thực hiện thay đổi máy chủ tải xuống theo một trong các máy chủ dưới đây.

files1.directadmin.com  – USA main server
files2.directadmin.com  – USA
files3.directadmin.com  – USA
files5.directadmin.com  – Bruges, Belgium
files6.directadmin.com  – Netherlands
files7.directadmin.com  – Netherlands
files8.directadmin.com  – Israel
files9.directadmin.com  – USA
files10.directadmin.com – Thailand
files11.directadmin.com – Italy
files12.directadmin.com – Hong Kong, China
files13.directadmin.com – Iran
files14.directadmin.com – Vietnam
files15.directadmin.com – Italy
files16.directadmin.com – Ukraine
files17.directadmin.com – Singapore
files18.directadmin.com – Turkey
files19.directadmin.com – Japan
files20.directadmin.com – Iran
files22.directadmin.com – Netherlands
files23.directadmin.com – Iran
files24.directadmin.com – Poland
files25.directadmin.com – Vietnam
files26.directadmin.com – Belgium
files27.directadmin.com – Iran

 

Nếu bạn có VPS đặt tại Việt Nam thì bạn có thể dùng máy chủ files14.directadmin.com, files17.directadmin.com, files25.directadmin.com sẽ cho tốc độ tải về tốt nhất.

Tags: DirectAdmin

BÀI VIẾT LIÊN QUAN