Kích hoạt DKIM với DirectAdmin tăng độ tin cậy khi gửi mail

Directadmin mặc định khi cài đặt không hỗ trợ khởi tạo DKIM giúp xác thực Email. Chúng ta sẽ cùng làm theo hướng dẫn sau để bật tính năng này và cũng như cách cấu hình DNS cho bản ghi này và kiểm tra việc xác thực có đúng hay không.

Kiểm tra phiên bản custombuild và Nâng cấp custombuild từ 1.x lên 2.0

CustomBuild là công cụ quản lý phần mềm của DirectAdmin. Nó chủ yếu được chạy qua dòng lệnh cho đến năm 2014, khi một plugin được phát triển để cho phép người dùng quản lý phần mềm của họ thông qua CustomBuild bằng giao diện trên DirectAdmin.